Snåland

Snåland

Snåland

Snåland

Snåland

Snåland

Snåland

Snåland

Snåland

Snåland

Snåland
Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland Snåland

Snåland Snåland SnålandArabicEnglishGermanSwedish


ÖSK
snaland

Under våren 2017 kommer vi att ställa ut de nya fyrfackskärlen till dig som valt grönt eller gult abonnemang

Från och med den 3 april får samtliga kunder i Vimmerby, Hultsfred och Högsby kommuner nya hämtningsdagar för sina befintliga sopkärl. Samma hämtningsdag kommer att gälla för ditt nya fyrfackskärl (kärl 1). Du som valt grönt abonnemang får en separat hämtningsdag för kärl 2.

Här kan du hitta information om dina nya hämtningsdagar som gäller från den 3 april:

De nya fyrfackskärlen ställs ut under följande perioder:

 • Högsby kommun: april månad
 • Hultsfreds kommun: 15 april – 31 maj
 • Vimmerby kommun: 15 maj – 30 juni

Under samma perioder samlas även ditt gamla kärl in. Låt gärna det gamla kärlet stå framme synligt under denna period. Börja sortera i dina nya avfallskärl direkt även om ditt gamla står kvar.

Mycket mer information finns i våra vanliga frågor och svar.

Hur ska jag sortera i fyrfackskärlen?

Varje fack i kärlen är uppmärkt med en dekal med text och bild på vad som ska läggas där.
Vi skickar också med en sorteringsguide i kärlet när vi ställer ut det till dig.
Sorteringsguiden finns också här:

Sorteringsguide – svenska (länk till sorteringsguiden)
Sorteringsguide – engelska (länk till sorteringsguiden på engelska)
Snabbguide för sortering i fyrfackskärl (länk till snabbguiden)
Snabbguide för sortering i fyrfackskärl – engelska (länk till snabbguiden på engelska)
Förpacknings & tidningsinsamlingens sorteringsguide

Klisterdekal till ditt gamla kärl

I slutet av mars månad får du ett utskick med information om dina nya hämtningsdagar. I samma utskick finns en vit klisterdekal där din adress och kundnummer framgår. Fäst klisterdekalen på insidan av locket på ditt gamla kärl för att underlätta för personalen när vi ska byta ditt kärl.

Det ligger saker i ditt nya kärl – ta hand om dessa innan du lägger i avfall

 

 • I de nya avfallskärlen ligger det en sorteringsguide där du får praktisk information samt tips på hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Sorteringsguiden hittar du även här och den finns även i engelsk översättning här.
 • I kärlet finns också en bunt med matavfallspåsar med tillhörande behållare för sorteringen av ditt matavfall.
 • Du som beställt boxen för sortering av batterier och lampor får denna levererad i avfallskärlet eller upphängd utanpå kärlet.
Ändring av abonnemang
 • Det är inte möjligt att hantera abonnemangsbyten under införandeperioden, men vill du ändra ditt abonnemang kommer det att finnas möjlighet till det med början hösten 2017.
Under utställningstiden har vi utökade telefontider

Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred-Högsby
Tisdagar ojämna veckor 28 mars – 30 maj är telefonen öppen fram till kl 19:00
Ring 0495-24 18 00 eller chatta med oss på osk.hultsfred.se.

Vimmerby Energi & Miljö AB –Vimmerby
Tisdagarna 16 maj, 30 maj och 13 juni är telefonen öppen fram till kl 19:00
Ring 0492-76 93 00

På nedanstående tider finns vi på plats på våra återvinningscentraler (ÅVC) och svarar på praktiska frågor om sortering, utställningen av kärl med mera

Kolsrums ÅVC: Lördagen den 1 april kl 9:00-13:00

Kejsarkullens ÅVC: Lördagen den 29 april kl 9:00-13:00

Vimmerby ÅVC: Lördagen den 6 och 20 maj kl 10:00-14:00

Under dessa lördagar kommer även en fyrfacksbil finnas på plats på återvinningscentralerna för dig som vill se hur det fungerar.

Visst är du snålänning?

Vi är stolta över vår bygd och är måna om att den ska förbli den fina plats att leva på som vi är vana vid. Av den anledningen har vi bestämt oss för att bli riktigt bra på att minimera vårt avfall och minst lika duktiga på att ta hand om det skräp vi ändå producerar.

Att vara snål tycker vi är att vara återhållsam med vad man slänger och måttfull genom att köpa saker på ett genomtänkt sätt. Till exempel att vara sparsam med sina saker så att de kan få komma till nytta på ett nytt sätt, eller hos någon annan, när man tycker att man inte har bruk för dem längre.

Alltså: om vi är snåla med vad vi slänger ifrån oss så för det med sig det goda att vi på samma gång är generösa mot dem som kommer efter oss. Och att vi själva fortsättningsvis får ha en ren och frisk miljö.

Information om avfallsabonnemang

Det finns tre ordinarie abonnemang att välja mellan, grönt, gult och rött, och ett komposteringsalternativ för de hushåll som komposterar allt sitt matavfall. Grönt är det alternativ som är bäst för miljön och rött det minst miljövänliga. Grönt är också det billigaste och rött det som är dyrast.

Tiden för att välja avfallsabonnemang har nu löpt ut. Du som inte har gjort ett aktivt val kommer att få ett gult abonnemang med standardstorleken 370 liter.

Information om det nya avfallssystemet

Nytt system för sortering

 

Bilen

Bilplay

Välj din kommun genom att klicka här. Då får du rätt uppgifter beträffande tider och priser för avfallshämtning

Hultsfred

Högsby

Vimmerby

Fortsätt

Gå Tillbaka

Hultsfred Formulär

Anläggningsnummer (obligatorisk)


Ditt namn (obligatorisk):

Din epost (obligatorisk):

Telefon dagtid (obligatorisk):

Mitt val

Grönt abonnemang.
Gult abonnemang.
Rött abonnemang, Jag väljer att behålla min nuvarande avfallskärl (kunder med kompost och månadshämtning som vill fortsätta med detta kryssar också här).

2st 370 liters kärl med fyra fack.
Vi är max två personer i hushållet och vill ha den mindre kärlstorleken, 2 st. 240 liters kärl med fyra fack.
Vi vill även ha behållare för lampor och batterier.

1st 370 liters kärl med fyra fack.
Vi är max två personer i hushållet och vill ha den mindre kärlstorleken, 1 st. 240 liters kärl med fyra fack.
Vi vill även ha behållare för lampor och batterier.

Admin, har du lagt till denna manuellt?

Ja

Hultsfred formulär fritidshus

Anläggningsnummer (obligatorisk)


Ditt namn (obligatorisk):

Din epost (obligatorisk):

Telefon dagtid (obligatorisk):

Mitt val

Grönt abonnemang.
Gult abonnemang.
Rött abonnemang, Jag väljer att behålla min nuvarande avfallskärl.

1 st. 370 liters kärl med fyra fack (v 20-39).
1 st. 370 liters kärl med fyra fack (v 24-35).
Vi är max två personer i hushållet och vill ha den mindre kärlstorleken, 1 st. 240 liters kärl med fyra fack (v 20-39).
Vi är max två personer i hushållet och vill ha den mindre kärlstorleken, 1 st. 240 liters kärl med fyra fack (v 24-35).
Vi vill även ha behållare för lampor och batterier.

10 ggr/år, vecka 20-39.
6 ggr/år, vecka 24-35.

Admin, har du lagt till denna manuellt?

Ja

Hultsfred Företag Formulär

Anläggningsnummer (obligatorisk)


Ditt namn (obligatorisk):

Din epost (obligatorisk):

Telefon dagtid (obligatorisk):

Mitt val

Grönt abonnemang.
Gult abonnemang.
Rött abonnemang, Jag väljer att behålla min nuvarande avfallskärl.

2st 370 liters kärl med fyra fack.
Vi vill även ha behållare för lampor och batterier.

1st 370 liters kärl med fyra fack.
Vi vill även ha behållare för lampor och batterier.

Admin, har du lagt till denna manuellt?

Ja

Hultsfreds kommun

Villor

Grönt abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
2 st. 370 liters kärl med fyra fackKärl 1 26 ggr/år

Kärl 2 13 ggr/år

2 981 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fackKärl 1 26 ggr/år

Kärl 2 13 ggr/år

2 856 kr

 

får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

 

 

Gult abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
1 st. 370 liters kärl med fyra fack26 ggr/år
3 106 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack26 ggr/år
2 981 kr

 

får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

 

 

Rött Abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
80 liter 26 ggr/år
3 356 kr
120 liter 26 ggr/år
3 669 kr
190 liter26 ggr/år
3 794 kr
240 liter26 ggr/år
3 919 kr

 

Endast befintliga kunder, inga nya 80 liter eller 120 liter kärl lämnas ut

 

 

Behållare för lampor och batterier, möjligt som tillval till grönt och gult abonnemang

Avgift per behållare och år
Tvådelad behållare för småbatterier och ljuskällor, ca 5 liter100 kr

Behållaren förvaras inomhus tills den blivit full och hängs ut på kärl 1 lagom till hämtningsdagen. Efter tömningen ska behållaren tas in igen.

Information om kompost och andra undantagsfall

Vill du veta mer om detta?

 

Klicka här för info

Hultsfred kommun

Fritidshus

Grönt abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift
2 st. 370 liters kärl med fyra fackKärl 1: 10 ggr/år

Kärl 2: 5 ggr/år

Vecka 20-39

1 270 kr
2 st. 370 liters kärl med fyra fackKärl 1: 6 ggr/år

Kärl 2: 3 ggr/år

Vecka 24-35

1 083 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fackKärl 1: 10 ggr/år

Kärl 2: 5 ggr/år

Vecka 20-39

1 208 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fackKärl 1: 6 ggr/år

Kärl 2: 3 ggr/år

Vecka 24-35

1 020 kr
får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

 

Gult abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift
1 st. 370 liters kärl med fyra fack10 ggr/år vecka 20-39
1 335 kr
1 st. 370 liters kärl med fyra fack6 ggr/år vecka 24-35
1 148 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack10 ggr/år vecka 20-39
1 273 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack6 ggr/år vecka 24-35
1 085 kr
får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

 

Rött Abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
80 liter 10 ggr/år vecka 20-39
1 676 kr
120 liter 10 ggr/år vecka 20-39
1 738 kr
190 liter10 ggr/år vecka 20-39
1 863 kr
240 liter10 ggr/år vecka 20-39
1 926 kr
80 liter 6 ggr/år vecka 24-35
1 551 kr
120 liter 6 ggr/år vecka 24-35
1 613 kr
190 liter6 ggr/år vecka 24-35
1 676 kr
240 liter6 ggr/år vecka 24-35
1 738 kr
Endast befintliga kunder, inga nya 80 liter eller 120 liter kärl lämnas ut.

Behållare för lampor och batterier, möjligt som tillval till grönt och gult abonnemang

Avgift per behållare och år
Tvådelad behållare för småbatterier och ljuskällor, ca 5 liter100 kr

Behållaren förvaras inomhus tills den blivit full och hängs ut på kärl 1 lagom till hämtningsdagen. Efter tömningen ska behållaren tas in igen.

Information om kompost och andra undantagsfall

Vill du veta mer om detta?

Klicka här för info

Hultsfreds kommun

Företag

Grönt abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
2 st. 370 liters kärl med fyra fackKärl 1 26 ggr/år
Kärl 2 13 ggr/år
2 443 kr

Gult abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
1 st. 370 liters kärl med fyra fack26 ggr/år 2 718 kr

Rött Abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
80 liter26 ggr/år3 087 kr
120 liter26 ggr/år3 400 kr
190 liter26 ggr/år3 525 kr
240 liter26 ggr/år3 650 kr
370 liter26 ggr/år4 337 kr
Endast befintliga kunder, inga nya 80 liter eller 120 liter kärl lämnas ut

 

 

 

Behållare för lampor och batterier, möjligt som tillval till grönt och gult abonnemang

Avgift per behållare och år
Tvådelad behållare för småbatterier och ljuskällor, ca 5 liter100 kr

Behållaren förvaras inomhus tills den blivit full och hängs ut på kärl 1 lagom till hämtningsdagen. Efter tömningen ska behållaren tas in igen.

OBS! Om du vill byta abonnemang vid ett senare tillfälle så får du betala en engångssumma på 250 kr per kärl.

Högsby Formulär

Anläggningsnummer (obligatorisk)


Ditt namn (obligatorisk):

Din epost (obligatorisk):

Telefon dagtid (obligatorisk):

Mitt val

Grönt abonnemang.
Gult abonnemang.
Rött abonnemang, Jag väljer att behålla min nuvarande avfallskärl (kunder med kompost och månadshämtning som vill fortsätta med detta kryssar också här).

2st 370 liters kärl med fyra fack.
Vi är max två personer i hushållet och vill ha den mindre kärlstorleken, 2 st. 240 liters kärl med fyra fack.
Vi vill även ha behållare för lampor och batterier.

1st 370 liters kärl med fyra fack.
Vi är max två personer i hushållet och vill ha den mindre kärlstorleken, 1 st. 240 liters kärl med fyra fack.
Vi vill även ha behållare för lampor och batterier.

Admin, har du lagt till denna manuellt?

Ja

Högsby formulär fritidshus

Anläggningsnummer (obligatorisk)


Ditt namn (obligatorisk):

Din epost (obligatorisk):

Telefon dagtid (obligatorisk):

Mitt val

Grönt abonnemang.
Gult abonnemang.
Rött abonnemang, Jag väljer att behålla min nuvarande avfallskärl.

1 st. 370 liters kärl med fyra fack (v 20-39).
1 st. 370 liters kärl med fyra fack (v 24-35).
Vi är max två personer i hushållet och vill ha den mindre kärlstorleken, 1 st. 240 liters kärl med fyra fack (v 20-39).
Vi är max två personer i hushållet och vill ha den mindre kärlstorleken, 1 st. 240 liters kärl med fyra fack (v 24-35).
Vi vill även ha behållare för lampor och batterier.

10 ggr/år, vecka 20-39.
6 ggr/år, vecka 24-35.

Admin, har du lagt till denna manuellt?

Ja

Högsby Företag Formulär

Anläggningsnummer (obligatorisk)


Ditt namn (obligatorisk):

Din epost (obligatorisk):

Telefon dagtid (obligatorisk):

Mitt val

Grönt abonnemang.
Gult abonnemang.
Rött abonnemang, Jag väljer att behålla min nuvarande avfallskärl.

2st 370 liters kärl med fyra fack.
Vi vill även ha behållare för lampor och batterier.

1st 370 liters kärl med fyra fack.
Vi vill även ha behållare för lampor och batterier.

Admin, har du lagt till denna manuellt?

Ja

Högsby kommun

Villor

Grönt abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
2 st. 370 liters kärl med fyra fackKärl 1 26 ggr/år

Kärl 2 13 ggr/år

2 875 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fackKärl 1 26 ggr/år

Kärl 2 13 ggr/år

2 750 kr
får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

 

 

 

Gult abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
1 st. 370 liters kärl med fyra fack26 ggr/år
3 000 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack26 ggr/år
2 875 kr
får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

 

 

 

Rött Abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
140 liter 26 ggr/år
3 438 kr
190 liter26 ggr/år
3 563 kr
240 liter26 ggr/år
3 688 kr
Endast befintliga kunder, inga nya 140 liter kärl lämnas ut

Behållare för lampor och batterier, möjligt som tillval till grönt och gult abonnemang

Avgift per behållare och år
Tvådelad behållare för småbatterier och ljuskällor, ca 5 liter100 kr

Behållaren förvaras inomhus tills den blivit full och hängs ut på kärl 1 lagom till hämtningsdagen. Efter tömningen ska behållaren tas in igen.

Information om kompost och andra undantagsfall

Vill du veta mer om detta?

Klicka här för info

Högsby kommun

Fritidshus

Grönt abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift
2 st. 370 liters kärl med fyra fackKärl 1:10 ggr/år

Kärl 2: 5 ggr/år

Vecka 20-39

1 394 kr
2 st. 370 liters kärl med fyra fackKärl 1: 6 ggr/år

Kärl 2: 3 ggr/år

Vecka 24-35

1 207 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fackKärl 1:10 ggr/år

Kärl 2: 5 ggr/år

Vecka 20-39

1 332 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fackKärl 1: 6 ggr/år

Kärl 2: 3 ggr/år

Vecka 24-35

1 144 kr
får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

 

 

 

Gult abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift
1 st. 370 liters kärl med fyra fack10 ggr/år vecka 20-39
1 475 kr
1 st. 370 liters kärl med fyra fack6 ggr/år vecka 24-35
1 288 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack*10 ggr/år vecka 20-39
1 413 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack6 ggr/år vecka 24-35
1 225 kr
får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

 

 

 

Rött Abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
190 liter10 ggr/år vecka 20-39
2 038 kr
190 liter6 ggr/år vecka 24-35
1 851 kr

Behållare för lampor och batterier, möjligt som tillval till grönt och gult abonnemang

Avgift per behållare och år
Tvådelad behållare för småbatterier och ljuskällor, ca 5 liter100 kr

Behållaren förvaras inomhus tills den blivit full och hängs ut på kärl 1 lagom till hämtningsdagen. Efter tömningen ska behållaren tas in igen.

Information om kompost och andra undantagsfall

Vill du veta mer om detta?

Klicka här för info

Högsby kommun

Företag

Grönt abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
2 st. 370 liters kärl med fyra fackKärl 1 26 ggr/år
Kärl 2 13 ggr/år
2 369 kr

Gult abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
1 st. 370 liters kärl med fyra fack26 ggr/år2 644 kr

Rött Abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
140 liter26 ggr/år3 326 kr
190 liter26 ggr/år3 451 kr
240 liter26 ggr/år3 576 kr
330-370 liter26 ggr/år4 263 kr
Endast befintliga kunder, inga nya 140 liter kärl lämnas ut.

 

 

 

Behållare för lampor och batterier, möjligt som tillval till grönt och gult abonnemang

Avgift per behållare och år
Tvådelad behållare för småbatterier och ljuskällor, ca 5 liter100 kr

Behållaren förvaras inomhus tills den blivit full och hängs ut på kärl 1 lagom till hämtningsdagen. Efter tömningen ska behållaren tas in igen.

OBS! Om du vill byta abonnemang vid ett senare tillfälle så får du betala en engångssumma på 250 kr per kärl.

Vimmerby Formulär

Anläggningsnummer (obligatorisk)


Ditt namn (obligatorisk):

Din epost (obligatorisk):

Telefon dagtid (obligatorisk):

Mitt val

Grönt abonnemang.
Gult abonnemang.
Rött abonnemang, Jag väljer att behålla min nuvarande avfallskärl (kunder med kompost och hämtning i 80 liter kärl som vill fortsätta med detta kryssar också här).

2st 370 liters kärl med fyra fack.
Vi är max två personer i hushållet och vill ha den mindre kärlstorleken, 2 st. 240 liters kärl med fyra fack.
Vi vill även ha behållare för lampor och batterier.

1st 370 liters kärl med fyra fack.
Vi är max två personer i hushållet och vill ha den mindre kärlstorleken, 1 st. 240 liters kärl med fyra fack.
Vi vill även ha behållare för lampor och batterier.

Admin, har du lagt till denna manuellt?

Ja

Vimmerby formulär fritidshus

Anläggningsnummer (obligatorisk)


Ditt namn (obligatorisk):

Din epost (obligatorisk):

Telefon dagtid (obligatorisk):

Mitt val

Grönt abonnemang.
Gult abonnemang.
Rött abonnemang, Jag väljer att behålla min nuvarande avfallskärl.

1 st. 370 liters kärl med fyra fack (v 20-39).
1 st. 370 liters kärl med fyra fack (v 24-35).
Vi är max två personer i hushållet och vill ha den mindre kärlstorleken, 1 st. 240 liters kärl med fyra fack (v 20-39).
Vi är max två personer i hushållet och vill ha den mindre kärlstorleken, 1 st. 240 liters kärl med fyra fack (v 24-35).
Vi vill även ha behållare för lampor och batterier.

10 ggr/år, vecka 20-39 (kunder med kompost och hämtning var fjärde vecka som vill fortsätta med detta kryssar också här).
6 ggr/år, vecka 24-35.

Admin, har du lagt till denna manuellt?

Ja

Vimmerby Företag Formulär

Anläggningsnummer (obligatorisk)


Ditt namn (obligatorisk):

Din epost (obligatorisk):

Telefon dagtid (obligatorisk):

Mitt val

Grönt abonnemang.
Gult abonnemang.
Rött abonnemang, Jag väljer att behålla min nuvarande avfallskärl.

2st 370 liters kärl med fyra fack.
Vi vill även ha behållare för lampor och batterier.

1st 370 liters kärl med fyra fack.
Vi vill även ha behållare för lampor och batterier.

Admin, har du lagt till denna manuellt?

Ja

Vimmerby kommun

Villor

Grönt abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
2 st. 370 liters kärl med fyra fackKärl 1 26 ggr/år

Kärl 2 13 ggr/år

2 875 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fackKärl 1 26 ggr/år

Kärl 2 13 ggr/år

2 750 kr
får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

 

 

 

Gult abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
1 st. 370 liters kärl med fyra fack26 ggr/år
3 000 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack26 ggr/år
2 875 kr
får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

 

 

 

Rött Abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
120 liter 26 ggr/år
3 563 kr
190 liter26 ggr/år
3 688 kr
240 liter26 ggr/år
3 813 kr
Endast befintliga kunder, inga nya 80 liter eller 120 liter kärl lämnas ut

Behållare för lampor och batterier, möjligt som tillval till grönt och gult abonnemang

Avgift per behållare och år
Tvådelad behållare för småbatterier och ljuskällor, ca 5 liter100 kr

Behållaren förvaras inomhus tills den blivit full och hängs ut på kärl 1 lagom till hämtningsdagen. Efter tömningen ska behållaren tas in igen.

Information om kompost och andra undantagsfall

Vill du veta mer om detta?

Klicka här för info

Vimmerby kommun

Fritidshus

Grönt abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift
2 st. 370 liters kärl med fyra fackKärl 1:10 ggr/år

Kärl 2: 5 ggr/år

Vecka 20-39

1 394 kr
2 st. 370 liters kärl med fyra fackKärl 1: 6 ggr/år

Kärl 2: 3 ggr/år

Vecka 24-35

1 207 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fackKärl 1:10 ggr/år

Kärl 2: 5 ggr/år

Vecka 20-39

1 332 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fackKärl 1: 6 ggr/år

Kärl 2: 3 ggr/år

Vecka 24-35

1 144 kr
får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

 

 

 

Gult abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift
1 st. 370 liters kärl med fyra fack10 ggr/år vecka 20-39
1 475 kr
1 st. 370 liters kärl med fyra fack6 ggr/år vecka 24-35
1 288 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack10 ggr/år vecka 20-39
1 413 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack6 ggr/år vecka 24-35
1 225 kr
får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

 

 

 

Rött Abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
190 liter10 ggr/år vecka 20-39
2 000 kr
190 liter6 ggr/år vecka 24-35
1 813 kr
Endast befintliga kunder, inga nya 80 liter eller 120 liter kärl lämnas ut

Behållare för lampor och batterier, möjligt som tillval till grönt och gult abonnemang

Avgift per behållare och år
Tvådelad behållare för småbatterier och ljuskällor, ca 5 liter100 kr

Behållaren förvaras inomhus tills den blivit full och hängs ut på kärl 1 lagom till hämtningsdagen. Efter tömningen ska behållaren tas in igen.

Information om kompost och andra undantagsfall

Vill du veta mer om detta?

Klicka här för info

Vimmerby kommun

Företag

Grönt abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
2 st. 370 liters kärl med fyra fackKärl 1 26 ggr/år
Kärl 2 13 ggr/år
1 925 kr

Gult abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
1 st. 370 liters kärl med fyra fack26 ggr/år2 225 kr

Rött Abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
80 liter26 ggr/år2 275 kr
120 liter26 ggr/år2 588 kr
190 liter26 ggr/år2 713 kr
240 liter26 ggr/år2 838 kr
Endast befintliga kunder, inga nya 80 liter eller 120 liter kärl lämnas ut

 

 

 

Behållare för lampor och batterier, möjligt som tillval till grönt och gult abonnemang

Avgift per behållare och år
Tvådelad behållare för småbatterier och ljuskällor, ca 5 liter100 kr

Behållaren förvaras inomhus tills den blivit full och hängs ut på kärl 1 lagom till hämtningsdagen. Efter tömningen ska behållaren tas in igen.

OBS! Om du vill byta abonnemang vid ett senare tillfälle så får du betala en engångssumma på 250 kr per kärl.

Hultsfreds kommun

Villor

Grönt abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
2 st. 370 liters kärl med fyra fackKärl 1 26 ggr/år

Kärl 2 13 ggr/år

2 981 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fackKärl 1 26 ggr/år

Kärl 2 13 ggr/år

2 856 kr

 

får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

 

 

Gult abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
1 st. 370 liters kärl med fyra fack26 ggr/år
3 106 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack26 ggr/år
2 981 kr

 

får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

 

 

Rött Abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
80 liter 26 ggr/år
3 356 kr
120 liter 26 ggr/år
3 669 kr
190 liter26 ggr/år
3 794 kr
240 liter26 ggr/år
3 919 kr

 

Endast befintliga kunder, inga nya 80 liter eller 120 liter kärl lämnas ut

 

 

Behållare för lampor och batterier, möjligt som tillval till grönt och gult abonnemang

Avgift per behållare och år
Tvådelad behållare för småbatterier och ljuskällor, ca 5 liter100 kr

Behållaren förvaras inomhus tills den blivit full och hängs ut på kärl 1 lagom till hämtningsdagen. Efter tömningen ska behållaren tas in igen.

Information om kompost och andra undantagsfall

Vill du veta mer om detta?

 

Klicka här för info

Hultsfred kommun

Fritidshus

Grönt abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift
2 st. 370 liters kärl med fyra fackKärl 1: 10 ggr/år

Kärl 2: 5 ggr/år

Vecka 20-39

1 270 kr
2 st. 370 liters kärl med fyra fackKärl 1: 6 ggr/år

Kärl 2: 3 ggr/år

Vecka 24-35

1 083 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fackKärl 1: 10 ggr/år

Kärl 2: 5 ggr/år

Vecka 20-39

1 208 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fackKärl 1: 6 ggr/år

Kärl 2: 3 ggr/år

Vecka 24-35

1 020 kr
får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

 

Gult abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift
1 st. 370 liters kärl med fyra fack10 ggr/år vecka 20-39
1 335 kr
1 st. 370 liters kärl med fyra fack6 ggr/år vecka 24-35
1 148 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack10 ggr/år vecka 20-39
1 273 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack6 ggr/år vecka 24-35
1 085 kr
får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

 

Rött Abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
80 liter 10 ggr/år vecka 20-39
1 676 kr
120 liter 10 ggr/år vecka 20-39
1 738 kr
190 liter10 ggr/år vecka 20-39
1 863 kr
240 liter10 ggr/år vecka 20-39
1 926 kr
80 liter 6 ggr/år vecka 24-35
1 551 kr
120 liter 6 ggr/år vecka 24-35
1 613 kr
190 liter6 ggr/år vecka 24-35
1 676 kr
240 liter6 ggr/år vecka 24-35
1 738 kr
Endast befintliga kunder, inga nya 80 liter eller 120 liter kärl lämnas ut.

Behållare för lampor och batterier, möjligt som tillval till grönt och gult abonnemang

Avgift per behållare och år
Tvådelad behållare för småbatterier och ljuskällor, ca 5 liter100 kr

Behållaren förvaras inomhus tills den blivit full och hängs ut på kärl 1 lagom till hämtningsdagen. Efter tömningen ska behållaren tas in igen.

Information om kompost och andra undantagsfall

Vill du veta mer om detta?

Klicka här för info

Hultsfreds kommun

Företag

Grönt abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
2 st. 370 liters kärl med fyra fackKärl 1 26 ggr/år
Kärl 2 13 ggr/år
2 443 kr

Gult abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
1 st. 370 liters kärl med fyra fack26 ggr/år 2 718 kr

Rött Abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
80 liter26 ggr/år3 087 kr
120 liter26 ggr/år3 400 kr
190 liter26 ggr/år3 525 kr
240 liter26 ggr/år3 650 kr
370 liter26 ggr/år4 337 kr
Endast befintliga kunder, inga nya 80 liter eller 120 liter kärl lämnas ut

 

 

 

Behållare för lampor och batterier, möjligt som tillval till grönt och gult abonnemang

Avgift per behållare och år
Tvådelad behållare för småbatterier och ljuskällor, ca 5 liter100 kr

Behållaren förvaras inomhus tills den blivit full och hängs ut på kärl 1 lagom till hämtningsdagen. Efter tömningen ska behållaren tas in igen.

OBS! Om du vill byta abonnemang vid ett senare tillfälle så får du betala en engångssumma på 250 kr per kärl.

Högsby kommun

Villor

Grönt abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
2 st. 370 liters kärl med fyra fackKärl 1 26 ggr/år

Kärl 2 13 ggr/år

2 875 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fackKärl 1 26 ggr/år

Kärl 2 13 ggr/år

2 750 kr
får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

 

 

 

Gult abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
1 st. 370 liters kärl med fyra fack26 ggr/år
3 000 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack26 ggr/år
2 875 kr
får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

 

 

 

Rött Abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
140 liter 26 ggr/år
3 438 kr
190 liter26 ggr/år
3 563 kr
240 liter26 ggr/år
3 688 kr
Endast befintliga kunder, inga nya 140 liter kärl lämnas ut

Behållare för lampor och batterier, möjligt som tillval till grönt och gult abonnemang

Avgift per behållare och år
Tvådelad behållare för småbatterier och ljuskällor, ca 5 liter100 kr

Behållaren förvaras inomhus tills den blivit full och hängs ut på kärl 1 lagom till hämtningsdagen. Efter tömningen ska behållaren tas in igen.

Information om kompost och andra undantagsfall

Vill du veta mer om detta?

Klicka här för info

Högsby kommun

Fritidshus

Grönt abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift
2 st. 370 liters kärl med fyra fackKärl 1:10 ggr/år

Kärl 2: 5 ggr/år

Vecka 20-39

1 394 kr
2 st. 370 liters kärl med fyra fackKärl 1: 6 ggr/år

Kärl 2: 3 ggr/år

Vecka 24-35

1 207 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fackKärl 1:10 ggr/år

Kärl 2: 5 ggr/år

Vecka 20-39

1 332 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fackKärl 1: 6 ggr/år

Kärl 2: 3 ggr/år

Vecka 24-35

1 144 kr
får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

 

 

 

Gult abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift
1 st. 370 liters kärl med fyra fack10 ggr/år vecka 20-39
1 475 kr
1 st. 370 liters kärl med fyra fack6 ggr/år vecka 24-35
1 288 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack*10 ggr/år vecka 20-39
1 413 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack6 ggr/år vecka 24-35
1 225 kr
får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

 

 

 

Rött Abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
190 liter10 ggr/år vecka 20-39
2 038 kr
190 liter6 ggr/år vecka 24-35
1 851 kr

Behållare för lampor och batterier, möjligt som tillval till grönt och gult abonnemang

Avgift per behållare och år
Tvådelad behållare för småbatterier och ljuskällor, ca 5 liter100 kr

Behållaren förvaras inomhus tills den blivit full och hängs ut på kärl 1 lagom till hämtningsdagen. Efter tömningen ska behållaren tas in igen.

Information om kompost och andra undantagsfall

Vill du veta mer om detta?

Klicka här för info

Högsby kommun

Företag

Grönt abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
2 st. 370 liters kärl med fyra fackKärl 1 26 ggr/år
Kärl 2 13 ggr/år
2 369 kr

Gult abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
1 st. 370 liters kärl med fyra fack26 ggr/år2 644 kr

Rött Abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
140 liter26 ggr/år3 326 kr
190 liter26 ggr/år3 451 kr
240 liter26 ggr/år3 576 kr
330-370 liter26 ggr/år4 263 kr
Endast befintliga kunder, inga nya 140 liter kärl lämnas ut.

 

 

 

Behållare för lampor och batterier, möjligt som tillval till grönt och gult abonnemang

Avgift per behållare och år
Tvådelad behållare för småbatterier och ljuskällor, ca 5 liter100 kr

Behållaren förvaras inomhus tills den blivit full och hängs ut på kärl 1 lagom till hämtningsdagen. Efter tömningen ska behållaren tas in igen.

OBS! Om du vill byta abonnemang vid ett senare tillfälle så får du betala en engångssumma på 250 kr per kärl.

Vimmerby kommun

Villor

Grönt abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
2 st. 370 liters kärl med fyra fackKärl 1 26 ggr/år

Kärl 2 13 ggr/år

2 875 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fackKärl 1 26 ggr/år

Kärl 2 13 ggr/år

2 750 kr
får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

 

 

 

Gult abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
1 st. 370 liters kärl med fyra fack26 ggr/år
3 000 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack26 ggr/år
2 875 kr
får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

 

 

 

Rött Abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
120 liter 26 ggr/år
3 563 kr
190 liter26 ggr/år
3 688 kr
240 liter26 ggr/år
3 813 kr
Endast befintliga kunder, inga nya 80 liter eller 120 liter kärl lämnas ut

Behållare för lampor och batterier, möjligt som tillval till grönt och gult abonnemang

Avgift per behållare och år
Tvådelad behållare för småbatterier och ljuskällor, ca 5 liter100 kr

Behållaren förvaras inomhus tills den blivit full och hängs ut på kärl 1 lagom till hämtningsdagen. Efter tömningen ska behållaren tas in igen.

Information om kompost och andra undantagsfall

Vill du veta mer om detta?

Klicka här för info

Vimmerby kommun

Fritidshus

Grönt abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift
2 st. 370 liters kärl med fyra fackKärl 1:10 ggr/år

Kärl 2: 5 ggr/år

Vecka 20-39

1 394 kr
2 st. 370 liters kärl med fyra fackKärl 1: 6 ggr/år

Kärl 2: 3 ggr/år

Vecka 24-35

1 207 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fackKärl 1:10 ggr/år

Kärl 2: 5 ggr/år

Vecka 20-39

1 332 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fackKärl 1: 6 ggr/år

Kärl 2: 3 ggr/år

Vecka 24-35

1 144 kr
får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

 

 

 

Gult abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift
1 st. 370 liters kärl med fyra fack10 ggr/år vecka 20-39
1 475 kr
1 st. 370 liters kärl med fyra fack6 ggr/år vecka 24-35
1 288 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack10 ggr/år vecka 20-39
1 413 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack6 ggr/år vecka 24-35
1 225 kr
får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

 

 

 

Rött Abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
190 liter10 ggr/år vecka 20-39
2 000 kr
190 liter6 ggr/år vecka 24-35
1 813 kr
Endast befintliga kunder, inga nya 80 liter eller 120 liter kärl lämnas ut

Behållare för lampor och batterier, möjligt som tillval till grönt och gult abonnemang

Avgift per behållare och år
Tvådelad behållare för småbatterier och ljuskällor, ca 5 liter100 kr

Behållaren förvaras inomhus tills den blivit full och hängs ut på kärl 1 lagom till hämtningsdagen. Efter tömningen ska behållaren tas in igen.

Information om kompost och andra undantagsfall

Vill du veta mer om detta?

Klicka här för info

Vimmerby kommun

Företag

Grönt abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
2 st. 370 liters kärl med fyra fackKärl 1 26 ggr/år
Kärl 2 13 ggr/år
1 925 kr

Gult abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
1 st. 370 liters kärl med fyra fack26 ggr/år2 225 kr

Rött Abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
80 liter26 ggr/år2 275 kr
120 liter26 ggr/år2 588 kr
190 liter26 ggr/år2 713 kr
240 liter26 ggr/år2 838 kr
Endast befintliga kunder, inga nya 80 liter eller 120 liter kärl lämnas ut

 

 

 

Behållare för lampor och batterier, möjligt som tillval till grönt och gult abonnemang

Avgift per behållare och år
Tvådelad behållare för småbatterier och ljuskällor, ca 5 liter100 kr

Behållaren förvaras inomhus tills den blivit full och hängs ut på kärl 1 lagom till hämtningsdagen. Efter tömningen ska behållaren tas in igen.

OBS! Om du vill byta abonnemang vid ett senare tillfälle så får du betala en engångssumma på 250 kr per kärl.
Snåland

Konsumtion

Konsumtionen står för en stor miljöpåverkan. Man kan fråga sig hur mycket av det som konsumeras som egentligen behöves och om det går att avstå från att konsumera vissa onödiga varor. Du kan till exempel undvika engångsartiklar och billiga slit- och slängprylar och istället satsa på saker av god kvalitet som du kan ha nytta av länge. Använd tygpåse istället för plastpåse när du handlar. Undvik att köpa vatten på flaska, det gör mycket för miljön i långa loppet.

När du ger bort en gåva kan du försöka ge bort upplevelser i stället för prylar, till exempel ett biobesök eller besök på spa.

Det finns många märkningar av produkter som hjälper oss att handla miljömedvetet. Om du håller utkik efter produkter som är ekologiska, fair-trademärkta eller miljömärkta med exempelvis ”Svanen” eller ”Bra miljöval” så vet du att du belastar miljön mindre.

Minska dina avfallsmängder
Vi på Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) jobbar för att ta hand om avfallet från ditt hushåll på allra bästa sätt.

Men vi måste också fundera över hur mycket avfall som skapas i samhället. Mängden avfall i Sverige har nästan fördubblats de senaste 40 åren. Om ingenting görs visar prognoser att vi kan stå inför en fördubbling igen till år 2030. Vår konsumtion förbrukar råvaror och energi i en rasande takt, och bidrar dessutom till utsläpp. Det är inte hållbart.

Konsumera hållbart genom att laga, låna och återanvända! Det tjänar både du och miljön på.

Låna en borrmaskin istället för att köpa en egen

En borrmaskin används i genomsnitt bara några minuter per år. Hyr eller låna av grannen istället för att köpa en egen. Eller köp en gemensamt att dela på. Då sparar du lika mycket av jordens resurser som går åt till att ha tv:n på i fem timmar om dagen hela året. Och det är ju hålen du behöver ha, inte maskinen, eller hur?

Köp dina nästa jeans second hand

Ett enda par jeans som köps begagnade istället för nya sparar 7,8 kg koldioxid och 4 600 liter vatten. Och så blir det billigare också.

Undvik matsvinn

28 kilo i soptunnan och 26 kilo i avloppet – det är mängden mat vi slänger i onödan per person och år i Sverige. En vanlig barnfamilj kan tjäna flera tusenlappar varje år på att minska sitt svinn.

 • Kolla i kylen innan du handlar så slipper du stå där med dubbla uppsättningar mat som hinner bli dålig innan du har möjlighet att äta upp den.
 • Använd rester till en omelett – det mesta funkar, till exempel kokt potatis, pasta eller ris, överblivet kött, smörgåsmat som börjar bli gammal och skrumpna grönsaker.
 • Skrumpna grönsaker, som paprika, morötter, broccoli, går utmärkt att ha i köttfärssås, gryta, gratäng, paj eller soppa.

Gör en fruktsallad av frukt som börjar bli gammal eller frys in frukten och använd till smoothie.

%

Återvinning av stål, som används i exempelvis konservburkar, sparar 75% av energin jämfört med produktion från järnmalm.

%

Var tredje pappersförpackning som finns i din livsmedelsbutik är tillverkad av återvunna pappersförpackningar

%

95 procent energi sparas om man använder återvunnen aluminium jämfört med om man använder nytt material

upcyckling

Återbruk och upcycling

Om du har saker som du tröttnat på men som skulle kunna vara användbara för någon annan så kan du lämna dessa i en återbrukscontainer på återvinningscentralen eller till second hand-butiker. Eller varför inte tjäna några kronor genom att sälja dem själv? Då kommer sakerna till nytta och avfallsmängderna minskar och vi sparar råvaror och energi.

Något annat du kan göra med gamla grejer är att låta dem få nytt liv genom kreativ återanvändning, så kallad upcycling. Det innebär att du låter avfall eller oönskade produkter bli till nya saker genom att du ger dem nya användningsområden. Gamla burkar kan bli blomkrukor, en resväska kanske görs om till fåtölj och ett utslitet tennisracket kan bli en snygg spegelram. Möjligheterna är oändliga.

Till skillnad från återvinning är tanken att produkten blir något helt nytt och exklusivt. Skräp är inte längre skräp.

”Upcycling” är en sammansättning av orden “recycling” (återvinning) och “up” som står för att man förbättrar kvaliteten på det man återvinner genom att förändra det på något sätt.

Snåland

Återvinning

Genom att källsortera och ta hand om varje avfallstyp på rätt sätt kan vi återvinna det mesta. Varje hushåll har ansvar för att sortera sitt avfall för att möjliggöra återvinning.

Det är viktigt att saker inte hamnar fel i sorteringen, för då blir kvaliteten på återvinningen sämre.

När vi nu sätter igång med vårt nya system för hämtning av avfall så blir det ännu enklare att sortera, eftersom kärlen i sig kommer att innehålla olika fack för respektive avfall.

Vid sortering på återvinningsstationer så kan du lämna metall-, plast-, papp- och glasförpackningar, samt tidningar och batterier. Detsamma kommer du att kunna göra i dina flerfackskärl hemma vid tomtgränsen.
I flerfackskärlen kan du även sortera ditt matavfall så att det kommer till nytta.

Vid våra återvinningscentraler kan du lämna övriga avfallstyper. Givetvis kan du också slänga allt sådant som kan lämnas på en återvinningsstation här.

Många produkter som återvinns kan användas till att bli nya produkter av samma slag som de var innan.

Att materialåtervinna avfall minskar energi-
åtgången i tillverkningsindustrin eftersom inte lika mycket nyproducerat material behövs.

Förpackningar och annat avfall kan även användas till att producera andra sorters produkter, till exempel:

 • Hårda plastförpackningar kan användas till att producera avloppsrör och plastkrukor till växter och blommor.
 • Metallförpackningar av järn eller stål kan användas till produktion av exempelvis delar till motorer, järnvägar och armeringsjärn.

Vanliga frågor

Frågor om utställning och införandet av det nya systemet

När får jag mina nya fyrfackskärl?

Utställningen av de nya fyrfackskärlen planeras ske under följande perioder:

 • Högsby kommun: april månad
 • Hultsfreds kommun: 15 april – 31 maj
 • Vimmerby kommun: 15 maj – 30 juni
När ska jag börja använda mina nya fyrfackskärl?

Du ska börja sortera i dina nya fyrfackskärl direkt när du får dem även om ditt gamla avfallskärl står kvar.
Observera att det ligger utrustning och information i det nya kärlet. Ta ur den innan du lägger avfall i kärlet.

Hur ska jag placera mina nya fyrfackskärl?

På tömningsdagen ska kärlen stå med handtaget ut mot vägen/platsen där sopbilen stannar, max fyra meter innanför tomtgränsen. Behöver du ett längre avstånd finns det möjlighet att få det mot en avgift.

För dig som vill veta mer

De nya kärlen är större än de kärl som finns i idag. Därför kan du behöva fundera lite på var du ska placera dina kärl.

Placera kärlen om möjligt på tomten vid tomtgräns mot väg där sopbilen normalt passerar. På tömningsdagen får kärlen stå max 4 meter in från tomtgräns eller där sopbilen kan stanna. Längre avstånd kan fås mot avgift för dragavstånd.

Kärlen kan antingen stå längs med tomtgränsen eller vinkelrätt mot tomtgränsen.

Gör i ordning en yta med hårt underlag på ca 1×2 meter för att få plats med två fyrfackskärl. Även dragvägen mellan avfallskärl och sopbil behöver ha hårt underlag (asfalt, betong, betongplattor, hårt packat grus eller dylikt fungerar bra).

Får du inte plats med kärlen vid tomtgräns går det bra att placera kärlen inne på tomten för att sen köra ut dem på tömningsdagen. Du har också möjlighet att välja mindre kärl om du bor i ett litet hushåll med max 2 personer och små mängder avfall. Då räcker det med en uppställningsplats som är ca 1 x 1,5 meter.

Tänk på våra medarbetares hälsa. De hämtar och tömmer flera hundra kärl på en dag. Placera avfallskärlen med handtagen utåt mot gatan och sopbilen så förbättrar du deras arbetsmiljö.

Finns det några krav på hur vägen ska se ut för att sopbilen ska komma fram?

Framkomligheten är en viktig aspekt när det gäller avfallshämtning. Renhållningsfordonen körs dagligen ute på våra vägar och gator flera timmar om dagen. Vägar och gator är arbetsplatser för de chaufförer som hämtar avfall.

Säkerheten viktigast av allt

Är sikten skymd för chauffören finns det en risk att chauffören inte hinner upptäcka en fara i tid. Är sikten dold på grund växtlighet tar det längre tid för chauffören att hinna reagera om någon/något springer över vägen.

Tänk på detta 

Fastighetsägare

 1. Klipp ner kvistar och grenar som sträcker sig utanför tomten mot körbar väg.
 2. Se även till att grenar och buskar inte är i vägen för våra miljöarbetare som hämtar kärlen.
 3. Beskär träd och buskar som begränsar höjden över körbanan. Minst 4,7 meter måste den fria höjden vara över körbanan.

Väghållare/vägskötare

 1. Kontrollera bärigheten på vägen, speciellt vägkanterna.
 2. Kontrollera vägbredden, minst 3,5 meter gäller om vägen är mötesfri och 5,5 meter om det får ske möte. Tillåts parkering längs med vägen måste den vara bredare.
 3. Kontrollera växtligheten längs vägen. Växtligheten får inte inkräkta på vägbredden eller den fria höjden över vägen.
 4. Om det finns en återvändsgränd eller stickväg kontrollera så att det finns en vändplats med minst 18 meter i diameter.
 5. Vid behov ska vägen snöröjas och sandas.

Mer information kring detta finns i våra allmänna anvisningar för respektive kommun:

Allmänna anvisningar för Hultsfreds kommun
Allmänna anvisningar för Högsby kommun
Allmänna anvisningar för Vimmerby kommun

Hur ofta töms fyrfackskärlen?

Kärl 1 som du sorterar matavfall, restavfall, färgade glasförpackningar och tidningar i töms varannan vecka.

Kärl 2 som du sorterar pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgade glasförpackningar och metallförpackningar i töms var fjärde vecka.

Vilken dag hämtar ni mina sopor?

Här kan du söka fram dina hämtningsdagar:

 

 

Varför töms inte båda kärlen samtidigt?
Sopbilarna har fyra fack och för att hålla avfallssorterna separerade omfattar varje tömningsrutt därför antingen kärl 1 eller kärl 2. Det kan vara så att kärlen töms samma dag var fjärde vecka men med olika bilar, eller att kärlen har olika tömningsdagar.
Vad händer med mitt gamla avfallskärl?

Vi kommer hämta det i anslutning till det att du fått dina nya fyrfackskärl. Det kan ta några dagar så låt ditt kärl stå framme och väl synligt till vi hämtat det.

I informationsbrevet med din nya hämtningsdag så finns det en klisterdekal där din hämtningsadress och anläggningsnummer framgår. Klistra den på insidan av ditt gamla avfallskärl så underlättar det för oss när vi ska hämta det.

Vem tömmer kärlen?
Från och med 1 juli 2016 är det en entreprenör som heter RenoNorden som tömmer avfallskärlen för hushållsavfall i Hultsfred, Högsby och Vimmerby kommuner. Det är dock fortfarande ÖSK och VEMAB som på uppdrag av sina respektive kommuner ansvarar för insamlingen av hushållsavfall.
Var får jag tag på påsar till matavfall och övrig utrustning?

Matavfallspåsar och tillhörande hållare som du behöver för att sortera ditt matavfall ligger i ditt nya fyrfackskärl när det levereras.

I kärlet ligger också en sorteringsguide där all info du behöver för att komma igång med sorteringen finns.

När påsarna börjar ta slut, kläm fast en tom papperspåse mellan locket och kärlet på kärl 1 så lämnar vi nya påsar när vi tömmer kärlet. Vi lägger de nya påsarna i kärlets fack för tidningar. Du kan också hämta nya påsar på återvinningscentralen.

Jag beställde en box för batterier och lampor. Hur får jag den?
Om du valt till behållaren för lampor och batterier så ligger den antingen i de nya kärlen eller så hänger den på det nya kärlet.
Vad ska jag göra med den klisterdekal som fanns i informationsbrevet med min nya hämtningsdag?

I informationsbrevet med din nya hämtningsdag så finns det en klisterdekal där din hämtningsadress och anläggningsnummer framgår. Klistra den på insidan av locket på ditt gamla avfallskärl så underlättar det för oss när vi ska hämta det.

Vart ska jag ringa om jag har frågor eller synpunkter?

Bor du i Vimmerby kommun kan du ringa till VEMAB:s kundtjänst: 0492 – 76 93 00

Bor du i Hultsfred eller Högsby kommun kan du ringa till ÖSK: 0495-24 18 00

Kan jag välja att behålla mitt gamla kärl om jag vill använda det till något annat?

Nej, alla gamla kärl kommer att samlas in.

Vad händer med de gamla kärlen som samlas in?

De allra flesta kärl har stått ute en lång tid och är uttjänta. Dessa kommer att tas om hand av leverantören och återvinnas till nya sopkärl.

De kärl som inte är så gamla kommer vi att ta hand om och återanvända hos oss, främst till fastighetsnära hämtning av förpackningar och tidningar hos flerfamiljshus och verksamheter.

Hur stora är fyrfackskärlen?

Mått och storlek på de olika fyrfackskärlen ser du här:

Vem står för eventuella kostnader om jag måste bygga en ny plats för fyrfackskärlen?

Varje fastighetsägare står för eventuella kostnader om platsen för tunnorna behöver göras om.

Vad gör man om kärlet eller ett fack i kärlet är trasigt?
Kontakta oss. Om du bor i Vimmerby kommun – VEMAB tel 0492-76 93 00. Om du bor i Hultsfred eller Högsby kommun – ÖSK, kontaktcenter tel 0495-24 00 00.

Frågor om sortering

Hur ska jag sortera i fyrfackskärlen?

Varje fack i kärlen är uppmärkt med en dekal med text och bild på vad som ska läggas där.

Vi skickade också med en sorteringsguide i kärlet när vi ställde ut det till dig.

Sorteringsguiden finns också här:

Sorteringsguide för fyrfackskärl svenska

Sorteringsguide – engelska

Sorteringsguide i korthet

Sorteringsguide i korthet – engelska

Vad ska sorteras som matavfall?

Detta sorteras som matavfall:        

 

 • Skal och skruttar från frukter, rotfrukter och grönsaker
 • Kaffe- och tesump, inklusive filter
 • Matrester, både tillagade och råa, av kött, fisk, äggskal, potatis, ost, bröd och annat
 • Fiskrens, räkskal och kräftskal, kött- och fiskben
 • Smör, margarin, olja och annat matfett
 • Mindre mängder hushållspapper som använts att torka upp matfett eller andra matrester.
Hur hanterar jag matavfallet?

Så här gör du:

 

 • Lägg matavfall i papperspåsarna som ingår i abonnemanget.
 • Låt blött avfall rinna av en stund i vasken först.
 • Påsen kan fyllas till den streckade linjen.
 • Byt påsen efter 2-3 dagar.
 • Vik ihop påsen och lägg den i facket för matavfall, i kärl nr 1.

Använd påshållaren:                   

Placera påsen i den hållare som medföljer. Hållaren kan ställas eller hängas upp i skåpet under diskbänken och passar även i de moderna kökens utdragssystem från alla nordiska tillverkare.

För att avdunstning av fukt ska kunna ske är det viktigt att påse och hållare står luftigt. Kan påsen inte ”andas” blir påsen snabbare blöt, det luktar mer och den blir svårare att hantera. Eftersom påsen ”andas” är det normalt att den ser fuktig ut utan att släppa igenom vätska.

Matavfallet ska bli biogas och biogödsel som sprids på bondens åker:

 • Var noga med att inte slänga tobak, läkemedel, plast, förpackningar, blöjor, vaxat papper och annat avfall bland matavfallet.
 • Använd bara de papperspåsar du får av oss.
Vad gör ni med matavfallet som vi sorterar ut?

Matavfallet rötas i en biogasanläggning. Biogasen uppgraderas till fordonsgas. Rötresten sprids på åkermark som gödselmedel. 

 • Var noga med att inte slänga tobak, läkemedel, plast, förpackningar, blöjor, vaxat papper och annat avfall bland matavfallet.
 • Använd bara de papperspåsar du får av oss.
Hur får jag tag på fler matavfallspåsar?

När påsarna börjar ta slut, kläm en tom papperspåse mellan locket och kärlet på kärl 1 så lämnar vi nya påsar när vi tömmer kärlet. Vi lägger de nya påsarna i kärlets fack för tidningar. Du kan också hämta nya påsar på återvinningscentralen.

Får jag använda andra påsar till matavfallet?

Nej. Om du har akut brist på påsar så kan du hämta nya på återvinningscentralen.

Kan jag bestämma själv vad jag vill lägga i de olika facken?

Nej, det går inte. De olika facken har sin bestämda placering för att de ska hamna i rätt fack i våra fyrfacksbilar och för att inga avfalls- eller förpackningssorter ska blandas med varandra. Därför är det viktigt att följa de dekaler som sitter i tunnorna.

Om jag hemkomposterar idag, hur fungerar det med sortering i fyrfackskärl?

Du kan fortsätta att hemkompostera precis som tidigare, men det ingår ett fack för matavfall som du kan använda om/när du vill lämna något matavfall. Om du komposterar allt ditt matavfall så lämnar du facket för matavfall tomt.

Vilka fack är det i kärlen och hur stora är de?

Hur stora är facken för de olika avfallssorterna?

Standardstorleken, 370 liter

Kärl 1 som hämtas varannan vecka har dessa fack:

 • Brännbart restavfall – ca 160 liter
 • Matavfall – ca 120 liter
 • Färgade glasförpackningar – ca 30 liter
 • Tidningar – ca 60 liter

Kärl 2 som hämtas var fjärde vecka har dessa fack

 • Pappersförpackningar – ca 155 liter
 • Plastförpackningar – ca 155 liter
 • Ofärgade glasförpackningar – ca 30 liter
 • Metallförpackningar – ca 30 liter

De mindre kärlen för mindre hushåll med max 2 personer och små mängder avfall, 240 liter

Kärl 1 som hämtas varannan vecka har dessa fack:

 • Brännbart restavfall – ca 90 liter
 • Matavfall – ca 90 liter
 • Färgade glasförpackningar – ca 30 liter
 • Tidningar – ca 30 liter

Kärl 2 som hämtas var fjärde vecka har dessa fack

 • Pappersförpackningar – ca 90 liter
 • Plastförpackningar – ca 90 liter
 • Ofärgade glasförpackningar – ca 30 liter
 • Metallförpackningar – ca 30 liter
Vad räknas som en förpackning?

Som förpackning räknas allt material som används för att omsluta, skydda eller presentera en vara tills det att den används eller är förbrukad. Sortera utifrån materialet: glas (färgat och ofärgat), plast, metall och papper. Om en förpackning består av flera material som inte går att separera sorteras den efter det material som den består mest av. Korkar, lock och andra delar som är lätta att ta av sorteras för sig.

Är det bara förpackningar som jag kan lämna till återvinning i kärlen?

Ja, förutom matavfall, brännbart restavfall och tidningar är det bara förpackningar av olika material som du kan lämna i kärlen till återvinning.

Vad händer med de förpackningar som vi sorterar ut?

Förpackningar levereras till Förpacknings- och tidningsinsamlingen som ansvarar för återvinningen. På deras hemsida finns mer information om hur återvinningen går till:

Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Vad kan lämnas i facket för tidningar?

I facket för tidningar och returpapper kan du lägga dags- och veckotidningar, tidskrifter, kontorspapper, reklamblad, kataloger och pocketböcker.

Här ska du dock inte lägga kuvert eller post-it-lappar. De ska läggas i soppåsen och facket för restavfall. Omslagspapper och presentpapper läggs bland pappersförpackningar.

Ska batterilådan alltid vara ute?
Nej. Lamp- och batteriboxen ska bara hängas ut på kärlet när boxen blivit full och det är tömningsdag för kärl nr 1. När boxen blivit tömd ska den tas in igen.
På vilket kärl ska jag hänga batteri– och lamplådan när den är full?
När lamp- och batteriboxen är full och det är dags för tömning hänger du boxen på kärl nr 1. I övrigt ska boxen förvaras inomhus.
Hur gör jag om det är fullt i ett fack för förpackningar?

Första steget är att platta till förpackningarna, särskilt papper och plast, så att mer får plats i facket. Ett tips är att trycka ihop mjukplasten i till exempel en brödpåse. En tom mjölkförpackning rymmer minst fem ihopvikta.

Om det ändå är fullt kan du lämna förpackningarna till en återvinningsstation. Du kan också förvara det som blivit över och lägga i tunnan till nästa tömning. Du kan också beställa en extratömning av dina tunnor mot en extra avgift.

Hur gör jag om jag har mycket brännbart restavfall?

Troligtvis kommer det att finnas plats eftersom systemet bygger på att alla förpackningar och matavfallet sorteras ut vilket gör att mängden brännbart restavfall minskar rejält.

Om det vid enstaka tillfällen blir fullt i facket för brännbart restavfall kan du beställa en extratömning mot en avgift.

Hur beställer jag extrahämtning?
Vid behov kan du mot en avgift beställa en extratömning av ditt/dina kärl. Om du bor i Vimmerby kommun, kontakta VEMAB tel 0492-76 93 00. Om du bor i Hultsfred eller Högsby kommun, kontakta ÖSK, kontaktcenter tel 0495-24 00 00.
Kan jag skicka med en extrasäck med sopbilen?

Du kan skicka med en extrasäck med brännbart restavfall vid den ordinarie sophämtningen mot en extra avgift.

Säcken får bara innehålla brännbart restavfall, inte återvinningsbart avfall som förpackningar och tidningar.

Observera att i Vimmerby ska extrasäcken vara genomskinlig.

Vad händer om man inte sorterar rätt?
Om vi vid tömning av ditt kärl ser att du inte sorterat rätt kan vi lämna en lapp, t ex i din brevlåda, för att uppmärksamma dig på detta, så att det blir rätt nästa gång. Om det är stora mängder felsorterat avfall, eller om kärlet innehåller något farligt avfall så tömmer vi inte kärlet utan lämnar bara en lapp. Du får då rätta till sorteringen och därefter beställa en ny tömning.
Vad ska jag packa mina tidningar och förpackningar i?

Lägg förpackningar och tidningar löst i respektive fack i fyrfackskärlet.

Tips!
I köket kan du t ex använda en hink/behållare där du lägger alla sorters förpackningar. Sedan bär du med dig hinken ut och sorterar direkt i fyrfackskärlen. För att förpackningarna inte ska ta så stor plats kan du trycka ihop mjukplasten i till exempel en brödpåse. Du kan även lägga mindre pappersförpackningar i större. En tom mjölkförpackning rymmer minst fem ihopvikta.

Allmänna frågor om insamlingssystemet

Varför inför ni insamling av matavfall, förpackningar & tidningar?

Vi vill ge våra kunder en utökad service. Det är bättre miljömässigt att sortera ut matavfallet och istället behandla det biologiskt. Då kan vi ta tillvara energin i avfallet som biogas som man kan köra bil på och näringsämnena kan återföras till åkermark. Så sluter vi kretsloppet!

Anledningen till att vi vill samla in förpackningar och tidningar är att vi vill öka materialåtervinningen. Vi har genom plockanalyser sett att det är många som inte sorterar ut sina förpackningar och tidningar utan istället lägger dem i soptunnan. Vi vill förenkla för våra kunder så att alla på ett enkelt sätt kan sortera och bli av med sina förpackningar och tidningar.

Vad kostar de olika abonnemangen?
Här kan du se priserna för de olika sorteringsalternativen: Klicka här
Kommer återvinningsstationerna att finnas kvar?
VEMAB /ÖSK bestämmer inte över återvinningsstationerna eftersom de drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI AB). Vi har löpande kontakt med FTI AB och de har i dagsläget inte redovisat några planer på att ta bort några återvinningsstationer.

 

Du kan också lämna förpackningar och tidningar på våra bemannade återvinningscentraler, där du även lämnar grovavfall och farligt avfall. Återvinningscentralerna är våra egna och de kommer att finnas kvar.

Hur gör jag om jag vill byta abonnemang?
Det är inte möjligt att hantera abonnemangsbyten under införandeperioden, men vill du ändra ditt abonnemang kommer det att finnas möjlighet till det med början hösten 2017.

 

Kostnaden för abonnemangsbyte är 250 kr per kärl. Max kostnad för ett abonnemangsbyte för en villa eller fritidshus är 500 kr.

Hämtar ni alla sopor i samma bil eller är det olika beroende på vilken sorts tunna man har?
Vi kan hämta alla sopor med samma sorts sopbil, en fyrfacksbil. Bilarna är uppdelade i fyra fack på så sätt att ett fyrfackskärl töms i bilen utan att avfallssorterna blandas. Hos kunder med grönt abonnemang kan bilen förstås bara tömma det ena kärlet åt gången.

 

Kunder som har kvar sin gamla tunna och där lämnar restavfall blandat med matavfall kan också få sin tunna tömd av en fyrfacksbil. Avfallet hamnar då i facket för brännbart restavfall.

I vissa fall kan de gamla tunnorna tömmas av en annan bil om det finns en rutt i närheten som passar. Detta innebär att olika typer av sopbilar kan komma flera gånger i samma områden. Syftet är att utnyttja så mycket som möjligt av bilarnas kapacitet på varje rutt.

Vad är miljövinsterna med fyrfackskärl?

Genom att sortera ut matavfall kan vi se till att både energin och näringsämnena kan tas tillvara. Energin blir till biogas som man kan köra bil på och näringsämnena blir biogödsel som återförs till åkermark. Så sluter vi kretsloppet!

Med grönt abonnemang och lamp- och batteribox kan du sortera och lämna tio olika sorters avfall och förpackningar redan hemma hos dig. Om det är enkelt att sortera kommer fler förpackningar att gå till återvinning istället för att gå till förbränning. Om förpackningsmaterialet kan återvinnas flera gånger sparas stora mängder energi jämfört med om tillverkningsindustrin måste använda ny råvara varje gång. På så sätt hushåller vi med jordens ändliga resurser.

Det blir också färre bilresor till och från återvinningsstationer, vilket annars belastar miljön.

Hur gör man om man vill dela kärl med grannen?

Fastighetsinnehavare av två till tre närbelägna fastigheter kan dela avfallsbehållare. Förutsättningen för gemensam behållare är dock att fastigheterna skall vara gränsgrannar eller nära grannar bosatta på var sin sida om mellanliggande väg.

Delat kärl är ett undantag från avfallsföreskrifterna. Därför måste de fastighetsinnehavare som avser att dela kärl ansöka om detta hos miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden kommer i sitt beslut bedöma om avfallsmängden ryms i kärlen och även beakta fyllnadsgrad och vikt.

Mer information om hur man ansöker hittar ni på respektive kommuns hemsida:

Vimmerby kommun: www.vimmerby.se/undantagavfall

Hultsfred kommun: www.hultsfred.se/undantagavfall

Högsby kommun: www.hogsby.se/undantagavfall

För praktiska frågor och avgifter kan ni kontakta VEMAB respektive ÖSK.

Varför har ni valt att samla in matavfall i papperspåsar?
Erfarenhet visar att kvalitén på matavfallet ofta blir bättre när det samlas in i papperspåse. Papper är dessutom förnybart och nedbrytningsbart. Det finns även fler behandlingsanläggningar som kan ta hand om matavfall i papperspåse än om andra påsar används eftersom mindre förbehandling krävs.
Finns avisering om hämtning som SMS-tjänst?
I dagsläget kan vi tyvärr inte erbjuda tömningsavisering via SMS.

Länkar

Kommuner broschyrer villor

 

Hultsfred Villa

Högsby Villa

Vimmerby Villa

Kommuner broschyrer fritidshus

 

Hultsfred fritidshus

Högsby fritidshus

Vimmerby fritidshus

Övriga Länkar

 

Vimmerby Energi & Miljö AB – www.vemab.se – information om återvinningscentral med mera i Vimmerby kommun

Östra Smålands Kommunalteknikförbund – osk.hultsfred.se – information om återvinningscentral med mera i Hultsfreds och Högsby kommuner

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB – www.ftiab.se – information om återvinning av förpackningar och tidningar

Sopor.nu – www.sopor.nu – information om källsortering, återvinning med mera

Källsortering pdf – källsortering.pdf

Avfall Sverige – www.avfallsverige.se – aktuell information om svensk avfallshantering

Utredning insamlingssystem inkl bilagor – http://www.snaland.com/wp-content/uploads/2016/09/Utredning-insamlingssystem-inkl.-bilagor.pdf – VEMAB och ÖSK:s utredning från 2013 om olika insamlingssystem

Avfallsplan 2015-2025 för Hultsfreds och Högsby kommuner – http://osk.hultsfred.se/files/2014/12/Avfallsplan-för-Hultsfreds-och-Högsby-kommun-2015-2025-exkl-bilagor.pdf

Avfallsplan 2015-2025 för Vimmerby kommun – http://vimmerbyenergi-miljo.se/download/306-17FC8F8662189DFADFF4034F83A934D0/Avfallsplan-2015-2025-exkl-bilagor.pdf

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter - Östra Smålands Kommunalteknikförbund - Hultsfred / Högsby

Östra Smålands Kommunalteknikförbund

Snaland@osk.hultsfred.se

0495 – 24 18 00

Öppettider:
Måndag-fredag kl. 8.00-12.00, 13.00-16.00

Besöksadress:
Stora Torget 5, Hultsfred

Kontaktuppgifter - Vimmerby Energi & Miljö AB - Vimmerby

Vimmerby Energi & Miljö AB

0492 – 76 93 00

vimmerby.energi@vimmerby.se

Öppettider:
Måndag-fredag kl. 7.00-9.00, 9.30-13.00, 13.30-16.00

Besöksadress:
Förrådsgatan 2, Vimmerby

Kontakta oss

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

Din kommun (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Share This